SvenskaREGNSKOGEN GER ETT HEM TILL VÄXTER OCH VILDA DJUR

Regnskogarna är hem till en mängd av jordens växt- och djurarter, inklusive många utrotningshotade arter. När skogen huggs ner, dömds många arter till utrotning. Vissa regnskogsarter kan bara överleva i sin naturliga miljö. Zoo kan inte rädda alla djur.�versatt p� svenska av Helena Tsiparis. En engelsk version av denna site finns tillg�nglig: rainforests.mongabay.com | kids.mongabay.com
Svenska | Lagen | Bilder | Engelsk | PDF

©2007 Rhett Butler