SvenskaREGNSKOGARNA MINSKAR EROSION

Rötterna på regnskogens träd och vegetation hjälper till att ankra jordenmassan. När träden huggs ner, finns det inte längre något som skyddar marken och jorden sköljs snabbt iväg av regnet. Förloppet då jorden sköljs bort, kallas för erosion. När jorden spolas ner i vattendrag skapar det problem för fiskar och människor. Fiskarna drabbas av att vattnet blir grumligt, medan människor har problem med att navigera genom grunt vatten på grund av den ökade andelen smuts i vattnet. Samtidigt förlorar bönder översta lagret av jorden som är viktig när man odlar grödor.�versatt p� svenska av Helena Tsiparis. En engelsk version av denna site finns tillg�nglig: rainforests.mongabay.com | kids.mongabay.com

Svenska | Lagen | Bilder | Engelsk | PDF

©2007 Rhett Butler