SvenskaBOSKAP I REGNSKOGEN

Röjning av skogen till fördel för boskapsmark är den främsta orsaken till kalhuggning i Amazonas och Brasilien producerar nu mer kött än någonsin förr. Förutom att föda upp boskap som används till mat använder många landägare boskap för att utöka deras landareal. Genom att enbart placera boskap på ett område skogsmark kan landägare få äganderätt till det området.�versatt p� svenska av Helena Tsiparis. En engelsk version av denna site finns tillg�nglig: rainforests.mongabay.com | kids.mongabay.com

Svenska | Lagen | Bilder | Engelsk | PDF

©2007 Rhett Butler