SvenskaFATTIGDOMENS ROLL I SKÖVLINGEN

Fattigdom spelar en stor roll i skövlingen. Jordens regnskogar hittar man enbart i de fattigaste delarna på vår planet. Människorna som bor i och runt om regnskogarna försörjer sig på dessa ekosystem. De samlar frukt och trä, jagar vilt för att få kött och de får betalt av företag som utvinner naturresurser från skogsmarken. De flesta landsbygdsmänniskor får aldrig de möjligheter som vi i västvärlden tar för givna. Dessa människor har nästan aldrig någon möjlighet att läsa vidare eller bli doktor, fabriksarbetare eller sekreterare. De är tvungna att leva på jorden som omger dem och ta till vara de resurser som de hittar. Deras fattigdom drabbar hela världen genom förlusten av tropisk regnskog och vilda djur. Utan att försörja dessa människor så kan inte regnskogen räddas.�versatt p� svenska av Helena Tsiparis. En engelsk version av denna site finns tillg�nglig: rainforests.mongabay.com | kids.mongabay.com

Svenska | Lagen | Bilder | Engelsk | PDF

©2007 Rhett Butler