SvenskaATT RÄDDA REGNSKOGARNA GENOM UTBILDNING

Utbildning är en kritisk del av arbetet i att rädda världens regnskogar. Människor måste se det vackra och förstå värdet av dessa skogar så att de vill skydda dem. Miljöutbildning borde förekomma både i västländer som USA och i länder som har regnskog som tillexempel Bolivia och Madagaskar.

I USA måste människor förstå sin roll i regnskogarnas försvinnande. Till exempel, att köpa vissa produkter, som mahogny, bidrar till att regnskogar skövlas i andra länder. Om vi som amerikaner ansträngde oss för att lära oss om miljön så kan vi förstå vad vi förlorar när regnskogarna försvinner. Vi kan även ta beslut om att köpa rätt produkter och stödja företag och organisationer som hjälper regnskogarna. I länder med regnskogar vet ibland inte lokalbefolkningen varför skogarna är viktiga. Genom utbildningsprogram kan dessa människor lära sig att skogarna bidrar med väsentliga tjänster (så som rent vatten) och är hem till växter och djur som man inte kan hitta på andra ställen på jorden. Få barn på ställen som Madagaskar vet om att man inte kan hitta lemurer i Amerika. De blir glada när de förstår att lemurer bara finns på Madagaskar.
Na Rhett A. Butler
�versatt p� svenska av Helena Tsiparis. En engelsk version av denna site finns tillg�nglig: rainforests.mongabay.com | kids.mongabay.com

Svenska | Lagen | Bilder | Engelsk | PDF

©2007 Rhett Butler