SvenskaATT REHABILITERA OCH ÅTERSTÄLLA REGNSKOGARNA

När vi försöker skydda regnskogarna så måste vi titta på hur skadade skogar kan återställas. Trots att det är omöjligt att återplantera en regnskog, så kan vissa regnskogar återhämta sig efter det att de har blivit nerhuggna – speciellt om de har hjälp av trädplantering. I vissa fall så är det också möjligt att använda kalhuggna områden till en förbättrad form av jordbruk för att förse människor som bor i området med mat. När dessa människor har mat så behöver de inte längre hugga ner mer skog för att plantera grödor. Ett lovande forskningsprojekt tittar på forntida samhällen som levde i Amazonas regnskogar innan européerna dök upp på 1400- talet. Det verkar som om dessa befolkningar kunde berika regnskogens jord, vilken vanligtvis är ganska fattig på näring, genom att använda kol och ben från djur. Genom att förbättra kvalitén på jorden så kunde stora områden av Amazonas som hade blivit kalhuggna användas för jordbruk. Detta kan hjälpa till att minska pressen på regnskogsområdena att omvandlas till åkermark. Dessutom så kan ”terra preta” jorden, som den kallas, användas för att bekämpa global uppvärmning eftersom den absorberar koldioxid vilket är en viktig växthusgas.�versatt p� svenska av Helena Tsiparis. En engelsk version av denna site finns tillg�nglig: rainforests.mongabay.com | kids.mongabay.com

Svenska | Lagen | Bilder | Engelsk | PDF

©2007 Rhett Butler