SvenskaATT UPPRÄTTA PARKER SOM SKYDDAR REGNSKOGAR OCH VILT LIV

Att skapa skyddade områden så som national parker är ett bra sätt att rädda regnskogar och andra ekosystem. Skyddade områden är landområden som får skydd för sitt natur- eller kulturvärde. Generellt sätt är skyddade områden statligt förvaltade och använder sig av parkvakter och vakter för att regler ska tillämpas och skydda mot illegala aktiviteter som tjuvjakt och att hugga ner träd. Idag skyddar parker många av världens mest utrotningshotade arter. Djur som pandan kan man bara hitta i skyddade områden. Parker är mest framgångsrika när de har stöd från lokalbefolkningen som bor i och runt omkring det skyddade området. Om lokalbefolkningen har ett intresse i parken kan det hända att de bildar en ”bevaknings grupp” som skyddar parken från illegal skogshuggning och tjuvskytte av vilda djur. Ett effektivt sätt att skydda regnskogar är att involvera ursprungsbefolkningen i parkens ledning. Ursprungsbefolkningen vet mer om skogen än någon annan och har ett intresse i att ta tillvara den eftersom ett produktivt ekosystem förser dem med mat, skydd och rent vatten. Forskning har kommit fram till att i vissa fall så kan ”urbefolkningsledd park ” skydda regnskogen bättre är ”national parker” kan i Amazonas. Parker kan också hjälpa ekonomin i regnskogsländer genom att de attraherar utländska turister som betalar inträdesavgift, hyr lokala guider och köper lokala hantverk som korgar, t-shirts och pärlarmband.�versatt p� svenska av Helena Tsiparis. En engelsk version av denna site finns tillg�nglig: rainforests.mongabay.com | kids.mongabay.com

Svenska | Lagen | Bilder | Engelsk | PDF

©2007 Rhett Butler