Svenska


ATT STÖDJA FÖRETAG SOM INTE SKADAR MILJÖN

Idag finns det många företag som är måna om miljön. Dessa företag letar efter sätt att reducera deras påverkan på världen runt omkring dem genom återvinning, att använda mindre energi och stödja naturvårdsansträngningar i andra länder. Om konsumenter som du och dina föräldrar stödjer dessa företag genom att köpa deras produkter och tjänster så kommer det leda till en bättre miljö. Hur man tar reda på om företag är eko-vänliga�versatt p� svenska av Helena Tsiparis. En engelsk version av denna site finns tillg�nglig: rainforests.mongabay.com | kids.mongabay.com

Svenska | Lagen | Bilder | Engelsk | PDF

©2007 Rhett Butler