SvenskaVAD KAN DU GÖRA HEMMA FÖR ATT HJÄLPA MILJÖN

Det finns flera saker som du kan göra hemma för att hjälpa till att minska påverkan på miljön.
  • Släck ljusen när du inte använder dem. När glödlampan tar slut så byt ut den mot en energisnål glödlampa.
  • Slösa inte på vatten
  • Återvinn
  • Uppmuntra dina föräldrar att köra bränslesnåla bilar och att inte överhetta huset
  • Släpp inte ut era husdjur när ni inte vill ha dem mer. Innan ni köper ett husdjur, var säker på att ni är redo att ta hand om det. Att ha ett husdjur innebär ansvar.
Saker som du kan göra för att rädda regnskogen:
  • Köp inte produkter som är gjorda av vilt skin.
  • Köp inte exotiska husdjur som har varit vilda. Du kan fråga i djuraffären om djuren är ”viltfångade” eller ”uppfödda i fångenskap”. Djur som är uppfödda i fångenskap är bättre för miljön.
  • Köp papper som har återvunnits
  • Köp inte träprodukter från Indonesien, Malaysia, Brasilien eller Afrika utan att vara säker på att de kommer från eko-vänliga leverantörer. Ett bra sätt att veta om trä är regnskogs-säkert är att kolla efter att det har en certifikat etikett. Ett exempel på en certifikat etikett är ”FSC-certified” vilket betyder att träet kommer från hållbart förvaltade skogar.
  • Lär dig mer om regnskogarna och deras växter och djur. Berätta för dina vänner och föräldrar varför regnskogarna är viktiga.

�versatt p� svenska av Helena Tsiparis. En engelsk version av denna site finns tillg�nglig: rainforests.mongabay.com | kids.mongabay.com

Svenska | Lagen | Bilder | Engelsk | PDF

©2007 Rhett Butler