DanskHVAD SKABER REGNSKOV? Hver regnskov er unik, men der er visse fælles træk for alle tropiske regnskove.
  1. Beliggenhed: regnskove ligger i troperne
  2. Regnmængde: regnskove modtager mindst 200 cm regn om året
  3. Løvtag: regnskove har et løvtag, som er det lag af grene og blade, der dannes af de tæt voksende træer i regnskoven. De fleste planter og dyr i regnskoven lever i løvtaget. Løvtaget ligger op til ca. 30 m over jorden.
  4. Artsrigdom: en regnskov er rig på forskellige biologiske arter fx planter, dyr og svampe, som til sammen udgør økosystemet. Videnskabsfolk mener, at omkring halvdelen af de planter og dyr, som lever på jordens overflade, findes i regnskovene.
  5. Symbiotiske relationer mellem arter: ofte ser man, at forskellige arter arbejder sammen i regnskovene. En symbiotisk relation er en relation, hvor to forskellige arter har gensidig gavn af et samarbejde. For eksempel producerer nogle planter små opholdssteder og sukker til myrer. Myrerne beskytter til gengæld planterne fra insekter, som ønsker at spise plantens blade.


Skrevet af Rhett A. Butler. Oversat af Mette Engelbrecht.
Dansk | Ophavsret | Fotos | Engelsk / English | PDF

©2007 Rhett Butler