DanskOPHAVSRET

Dette dokument kan frit benyttes i printet eller anden form, forudsat at mongabay.com citeres som kilde.

Mongabay.com har til formål at skabe øget interesse om vilde dyr og vild natur samtidig med at øge bevidstheden om miljøaspekter. Al tekst på dette site er skrevet af Rhett Butler med mindre andet er anført.


Skrevet af Rhett A. Butler. Oversat af Mette Engelbrecht.
Dansk | Ophavsret | Fotos | Engelsk / English

�2007 Rhett Butler