DanskHVAD ER LØVTAGET?

I regnskoven findes det meste af plante- og dyrelivet ikke i regnskovens bund men i den bladrige del, som kaldes løvtaget. Løvtaget, som kan ligge omkring 30 m over jorden, udgøres af de mange, tætforbundne grene og blade fra regnskovens træer. Videnskabsfolk antager, at omkring 70-90% af livet i regnskoven findes heroppe, og løvtaget bliver dermed det rigeste tilholdssted for plante- og dyreliv. Mange velkendte dyr lever i løvtaget fx aber, frøer, firben, fugle, slanger, dovendyr og mindre katte.

Miljøet i løvtaget er meget forskelligt fra miljøet i regnskovens bund. I løbet af dagen er løvtaget tørrere og varmere end andre dele af regnskoven. Planter og dyr, der lever her, er særligt tilpasset til livet i træerne. De mange blade gør det fx svært at se mere end nogle få meter. Derfor stoler mange af løvtagets dyr på høje kaldelyde eller melodiske sange som del af deres kommunikation. Afstand mellem træerne betyder, at nogle af løvtagets dyr kan flyve, svæve eller springe, når de bevæger sig rundt i trætoppene.

Videnskabsfolk har længe været interesseret i at studere livet i løvtaget nærmere, men som følge af højden på regnskovens træer har forskningen haft vanskelige betingelser indtil for nylig. I dag er der udviklet særlige hjælpemidler fx broer lavet af reb, stiger og tårne, der hjælper videnskabsfolkene med at afsløre løvtagets hemmeligheder.

Løvtaget er blot et af de vandrette lag i regnskoven. Se på diagrammet til venstre og læg mærke til de øvrige lag (overetagen, underetagen, krattet samt bunden).
Skrevet af Rhett A. Butler. Oversat af Mette Engelbrecht.
Dansk | Ophavsret | Fotos | Engelsk / English | PDF

©2007 Rhett Butler