DanskHVORFOR ER DER SÅ MANGE PLANTER OG DYR I REGNSKOVEN?

Tropiske regnskove er hjemsted for den største variation af levende organismer på jorden. Selvom de kun dækker mindre end 2% af jordens overflade, rummer de mere end 50% af alle planter og dyr på jorden. Her er nogle eksempler på den rigdom regnskovene rummer:
  • Regnskove har 170.000 af verdens 250.000 kendte plantearter
  • USA har 81 arter af frøer, mens Madagascar, som er mindre end Texas, har 300 arter
  • Europa har 321 sommerfuglearter, mens en naturpark i Perus regnskov (Manu National Park) har 1.300 arter
Regnskove har den rige forekomst af planter og dyr af flere grunde:
  • Klima: regnskove ligger i tropeområdet og modtager derfor masser af sollys. Sollyset omdannes til energi af planterne gennem fotosyntese. Masser af sollys betyder masser af energi. Enerien lagres i vegetationen, som spises af dyrene. Som følge af rig fødemængde er der mange plante- og dyrearter.
  • Løvtaget: strukturen i løvtaget betyder, at der er flere steder, planterne kan gro og dyrene leve. Løvtaget byder på nye muligheder for næring, ly og gemmesteder samt andre former for sameksistens mellem forskellige arter. Der er fx planter i løvtaget, der kaldes bromeliader, som lagrer vand i sine blade. Frøer bruger disse lommer af vand, når de jager og lægger deres æg.


Skrevet af Rhett A. Butler. Oversat af Mette Engelbrecht.
Dansk | Ophavsret | Fotos | Engelsk / English | PDF

©2007 Rhett Butler