DanskREGNSKOVE SKABER HJEMSTED FOR PLANTER OG DYRELIV

I regnskovene findes et stort antal af verdens planter og dyrearter herunder mange truede arter. I takt med at regnskove fældes, er mange arter dømt til udryddelse. Nogle af regnskovens arter kan kun overleve i deres naturlige omgivelser. Derfor kan zoologiske haver ikke redde alle truede dyr.
Skrevet af Rhett A. Butler. Oversat af Mette Engelbrecht.
Dansk | Ophavsret | Fotos | Engelsk / English | PDF

©2007 Rhett Butler