DanskREGNSKOVENE REDUCERER EROSION

Rødderne hos regnskovens træer og vegetationen i øvrigt hjælper med at holde på jorden. Når træer fældes, er der ikke længere noget, der beskytter jordbunden, som hurtigt kan blive skyllet bort af regn. Denne proces, hvor jordbunden skylles væk, kaldes erosion.

Når jorden skylles ud i floder, skaber det problemer for fisk og mennesker. Fiskene lider, fordi vandet bliver grumset, og menneskene har vanskeligere ved at sejle i lavvandede områder som følge af den stigende mængde aflejret materiale. Samtidig mister landmændene det øverste jordlag, der er væsentligt for at dyrke forskellige afgrøder.
Skrevet af Rhett A. Butler. Oversat af Mette Engelbrecht.
Dansk | Ophavsret | Fotos | Engelsk / English | PDF

©2007 Rhett Butler