DanskSKOVARBEJDE OG SKOVHUGST I REGNSKOVEN

En af de vigtigste grunde til regnskovens ødelæggelse er fældning. Mange typer træ, som anvendes til møbler, gulve og konstruktioner, stammer fra de tropiske skove i Afrika, Asien og Sydamerika. Ved at købe produkter lavet af særlige træsorter bidrager forbrugeren direkte til regnskovens ødelæggelse.

Skovhugst kan udføres på en skønsom måde for miljøet, men en stor del af hugsten i regnskoven er ødelæggende. Store træer fældes og slæbes gennem skoven. Samtidig åbnes der via tilkørselsveje adgang til fjernt beliggende skovområder for de fattige landbrugere. I Afrika er skovarbejderne ofte afhængige af at få protein fra dyr i og omkring skoven. De jager fx gorillaer, hjorte og chimpanser.

Forskning har vist, at antallet af arter i regnskove, hvor der er blevet fældet, er meget lavere end i uberørte skove. Mange af regnskovens dyr kan ikke overleve i et forandret miljø.

De lokale beboere har ofte været afhængige af at kunne fælde træ i regnskoven for at skaffe brænde og bygge materialer. Tidligere var dette ikke særlig skadeligt for økosystemet. I dag er det anderledes. Områder med stort befolkningsunderlag er særlig udsat, når et stort anntal mennesker samler brænde fra et bestemt område. Som eksempel kan nævnes skovene omkring flygtningelejrene i Centralafrika (Rwanda og Kongo), hvor praktisk talt alle træer forsvandt i nogle områder.
Skrevet af Rhett A. Butler. Oversat af Mette Engelbrecht.
Dansk | Ophavsret | Fotos | Engelsk / English | PDF

©2007 Rhett Butler