DanskKVÆG I REGNSKOVEN

Regnskov forsvinder i Amazon området og den vigtigste årsag er skabe plads til græsarealer til kvæg. Brasilien producerer således mere kød nu end nogensinde tidligere.

Udover selve kvægdriften bruger mange jordbesiddere kvæget til at udvide deres landejendom. Ved blot at placere kvæget i et område med skov kan jordbesidderne opnå ejendomsret til jorden.
Skrevet af Rhett A. Butler. Oversat af Mette Engelbrecht.
Dansk | Ophavsret | Fotos | Engelsk / English | PDF

©2007 Rhett Butler