DanskBYGNING AF VEJE I REGNSKOVEN

Bygning af veje i regnskoven åbner store arealer for udvikling. Bygningen af den brasilianske motorvej på tværs af Amazon området resulterede i ødelæggelse af store skovarealer under medvirken af fattige nybyggere, skovarbejdere samt jordspekulanter.

I Afrika giver arbejdsvejene i skoven adgang for krybskytter, som jager truede dyrearter med tanke på selv at skaffe sig kød eller sælge det til byboere.


Skrevet af Rhett A. Butler. Oversat af Mette Engelbrecht.
Dansk | Ophavsret | Fotos | Engelsk / English | PDF

©2007 Rhett Butler