DanskGENOPBYGNING AF REGNSKOV

Når man taler om at beskytte regnskoven, må man også forholde sig til, hvordan ødelagt skov kan bringes tilbage i sund stand. Det er umuligt at genplante en regnskov, men nogle regnskove kan komme sig efter at have været fældet, især hvis de får lidt hjælp i form af plantede træer. Nogle gange kan man også anvende de fældede områder som landbrugsjord, hvorved de mennesker, der bor i området, kan skaffe sig spiselige afgrøder. Når de lokale beboere kan skaffe sig mad, er det ikke nødvendigt for dem at fælde yderligere i regnskoven for at kunne plante afgrøder.

Gennem forskning har man fundet ud af, at ældre samfund, som levede i Amazon regnskoven inden europæerne ankom i det 15. århundrede, var i stand til at forbedre regnskovsjorden, som normalt er ret ringe, ved at tilsætte trækul og skeletrester fra døde dyr. Ved at forbedre jordens kvalitet kan store områder i Amazon, hvor regnskoven er blevet fældet, blive til værdifuld landbrugsjord. Dette kan være med til at reducere presset på regnskovsarealer som mulig landbrugsjord. Ydermere vil denne "terra preta" jord kunne anvendes som led i kampen mod den globale opvarmning, idet den opsuger kuldioxid, der er en vigtig drivhusgas.
Skrevet af Rhett A. Butler. Oversat af Mette Engelbrecht.
Dansk | Ophavsret | Fotos | Engelsk / English | PDF

©2007 Rhett Butler