DanskETABLERING AF NATURPARKER, SOM BESKYTTER REGNSKOV OG DYRELIV

Skabelse af beskyttede områder som national parker er en fin måde at redde regnskov og andre økosystemer. Beskyttede områder er steder, som overvåges som følge af deres miljømæssige eller kulturelle værdi. Generelt drives beskyttede områder af regeringen, som har ansat skovfogeder og parkvagter for at håndhæve reglerne i naturparken og beskytte mod illegal aktivitet som for eksempel krybskytteri og fældning af træer.

I dag beskytter naturparker mange af verdens mest truede dyrearter. Dyr som pandaen findes nu kun i beskyttede områder.

Naturparker bliver vellykkede, når de lokale beboere, der bor i og omkring det beskyttede område, bakker op om ideen. Hvis de lokale har interesse i naturparken, vil de ofte overvåge den og dermed beskytte den mod illegal fældning og krybskytteri.

En effektiv måde at beskytte regnskovene er ved at involvere de lokale beboere i driften af naturparken. De lokale ved mere om skovene end nogen andre, og de har interesse i at fastholde skovene som et produktivt økosystem, som er grundlag for føde, husly og rent vand. Forskning har vist, at i nogle tilfælde kan områder i Amazon, reserveret til oprindelige stammefolk, faktisk medvirke til bedre beskyttelse af regnskoven end etablering af naturparker.

Naturparker kan endvidere hjælpe økonomien i regnskovslandene, idet fremmede turister betaler for adgang, hyrer lokale guider og køber lokalt fremstillede varer som kurve, T-shirts og armbånd.
Skrevet af Rhett A. Butler. Oversat af Mette Engelbrecht.
Dansk | Ophavsret | Fotos | Engelsk / English | PDF

©2007 Rhett Butler