Nederlandse
USGS


Regenwouden helpen de wateromloop in stand te houden

De “U.S. Geological Survey” beschrijft het zo: De watercyclus, ook bekend als de hydraulische cyclus, omschrijft het voort durende bewegen van water op, boven en onder het oppervlak van de aarde. De rol van regenwouden in de watercyclus is water aan de atmosfeer toe te voegen door middel van de transpiratie proces (planten geven water door hun bladeren af tijdens de fotosynthese proces). Dit vocht draagt bij aan het vormen van regenwolken die het water weer over de regenwouden vrij geven.

In het Amazonegebied verblijft 50-80 % vocht in de watercyclus van het ecosysteem. Als de bossen afgekapt worden komt er minder vocht in de atmosfeer en de regenval neemt af en dat lijd soms tot droogte.Vertaald naar het Nederlands door Daniela Friebe
Nederlands | Over | Engels

©2009 Rhett Butler