NederlandseRehabiliteer regenwouden

Als we proberen regenwouden te beschermen moeten wij ook kijken hoe we beschadigde bosssen weer gezond kunnen maken. Terwijl het onmogelijk is een regenwoud te herplanten, kunnen sommige regenwouden zich weer herstellen, nadat ze afgekapt zijn, vooral als ze hulp krijgen door het planten van bomen. In sommige gevallen is het ook mogelijk ontbost land voor verbeterde vormen van landbouw te gebruiken en zo kan dit land weer zorgen voor levensmiddelen voor de mensen die er in de buurt leven. Als deze mensen eten hebben, hoeven ze niet weer bossen afkappen om gewassen te planten.

Een hoopgevend onderzoekgebied kijkt naar de oude gezelschappen die in het Amazonegebied hebben geleefd voor dat de Europeanen in de 15 eeuw kwamen. Blijkbaar kon deze bevolking de regenwoudbodem verrijken, die eigenlijk redelijk arm is, indien ze houtkool en dierenbotten gebruikten. Bij het verbeteren van de bodemkwaliteit zouden grote gebieden van het Amazonegebied die ontbost zijn, weer gebruikt kunnen worden om landbouw te ondersteunen. Dit zou de druk kunnen verminderen, die op regenwouden ligt om landbouwvelden te maken. Verder zou de „terra preta“ bodem, zoals die daar genoemd word, gebruikt kunnen worden om tegen de globale opwarming te vechten, omdat deze CO2 opzuigt, een belangrijk broeikasgas.Vertaald naar het Nederlands door Daniela Friebe
Nederlands | Over | Engels

©2009 Rhett Butler