ALAMANDO


NY TRONDRON’NY ALAMANDO

Ny ranon’ny alamando trôpikaly – anisan’izany ny renirano, kihon-drano, farihy, ary ny honahona – no toeram-ponenan’ny ankamaroan’ny karazana trondron-dranomamy. Ny Basin’i Amazôna fotsiny dia manana mihoatra ny 3000 fantatra karazany ary mety ho maro toy izany ireo karazany tsy mbola fantatra.

Maro amin’ireo trondro trôpikaly tazonina any amin’ny fitahirizana trondron-dranomamy no avy any amin’ny alamando. Ny trondro toy ny Anglefish, neon tetras, discus, sy ny catfish mpihinan-domotra mahazatra dia avy any amin’ny ala trôpikalin’i Amerika Atsimo, ary ny Danios, Gouramis, Trondro Miadin’i Siamese (na Betta), sy ny Clown Loach dia avy any Azia.Nadikan’i Benja RAMANANDORIA (Madagascar-Touring) tamin’ny teny MALAGASY, nanampy tamin'ny fandikana Fidèle RAHARIMALALA (alarobiamahatonyATyahoo.fr) + NJARIVOLA Soavololona (mirambola97ATyahoo.com)
ALAMANDO | ARA-DALANA | ANGLISY

©2009 Rhett Butler