ALAMANDOARA-DALANA

Miara-manaiky ny fampiasana ity atotan-taratasy ity amin’ny fizarana maimaimpoana amin’ny alalan’ny famoahana an-tsoratra na koa izao atolotra izao, raha toa ka mongabay.com no ambara ho loharano nipoirana.

Ny tanjon’i Mongabay.com dia ny hampitombo ny faniriana ny biby “dia” sy ny tany “dia” amin’ny fanehoana ny fahalalàna ny fiavotana ara-tontolo iainana. Raha tsy hoe voamarika, izay rehetra voarakitra ao amin’ny site dia nosoratan’i Rhett Butler.

Nadikan’i Benja RAMANANDORIA tamin’ny teny MALAGASY

Misy ny dikan-teny amin’ny teny anglisy ho an’ny site.

Nadikan’i Benja RAMANANDORIA (Madagascar-Touring) tamin’ny teny MALAGASY, nanampy tamin'ny fandikana Fidèle RAHARIMALALA (alarobiamahatonyATyahoo.fr) + NJARIVOLA Soavololona (mirambola97ATyahoo.com)
ALAMANDO | ARA-DALANA | ANGLISY

©2009 Rhett Butler