ALAMANDOEKÔTORISMA

Ny ekôtorisma dia firiariana manana andraikitra amin’ny tontolo iaianana mba hankafy sy hitia ny tontolo sy ny traikefa ara-koltoraly. Tokony ho kely ny fiantraikan’ny ekôtorisma amin’ny tontolo iainana ary tokony handray anjara amin’ny fanatsarana ny fiainan’ny olona ao an-toerana izy.

Nadikan’i Benja RAMANANDORIA (Madagascar-Touring) tamin’ny teny MALAGASY, nanampy tamin'ny fandikana Fidèle RAHARIMALALA (alarobiamahatonyATyahoo.fr) + NJARIVOLA Soavololona (mirambola97ATyahoo.com)
ALAMANDO | ARA-DALANA | ANGLISY

©2009 Rhett Butler