Malay


BURUNG HUTAN HUJAN

Hutan hujan tropika adalah kediaman kepada banyak jenis burung.
Oleh Rhett A. Butler. Laman web ini diterjemahkan oleh Hoo Chiew Ping.
Laman utama | Mengenai laman ini | Bahasa Inggeris | Dokumen

©2008 Rhett Butler