Malay
Madagascar


Mengenai laman ini

Mongabay.com bertujuan untuk menarik minat terhadap hidupan liar dan kawasan liar sambil mempromosikan kesedaran mengenai isu alam sekitar.

Kecuali dijelaskan secara tertentu, kesemua kandungan dalam laman ini ditulis oleh Rhett Butler, dan diterjemahkan ke Bahasa Melayu oleh Hoo Chiew Ping, pelajar Program Hubungan Antarabangsa, Pusat Pengajian Sejarah, Sains Politik dan Strategi, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Persetujuan untuk penggunaan dokumen ini bagi pengedaran secara percuma melalui cetakan atau cara lain adalah dengan ini dibenarkan, dengan syarat bahawa mongabay.com dirujuk sebagai sumbernya.

Hoo Chiew Ping

Sebagai pelajar tahun akhir Program Hubungan Antarabangsa, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia; tajuk tesis saya ialah �Penyahhutanan dan Peranan Institusi: Kajian Kes di Amazon Brazil�. Tesis ini mengkaji tentang hal pemuliharaan alam sekitar. Saya ingin berterima kasih kepada Rhett Butler kerana memberi peluang kepada saya untuk menterjemahkan dokumen mongabay.com ke versi Bahasa Melayu.
Oleh Rhett A. Butler. Laman web ini diterjemahkan oleh Hoo Chiew Ping.
Laman utama | Mengenai laman ini | Bahasa Inggeris | Dokumen

©2008 Rhett Butler