MalayReptilia dan Amfibia Hutan Hujan

Hutan hujan tropika adalah kediaman kepada banyak jenis reptilia dan amfibia.

REPTILIA
AMFIBIAOleh Rhett A. Butler. Laman web ini diterjemahkan oleh Hoo Chiew Ping.
Laman utama | Mengenai laman ini | Bahasa Inggeris | Dokumen

©2008 Rhett Butler