MalaySerangga Hutan Hujan

Kebanyakan spesies haiwan yang didapati di hutan hujan adalah serangga. Kira-kira satu per empat kesemua spesies haiwan yang dinamakan dan dihuraikan oleh saintis adalah kumbang. hampir 500,000 jenis kumbang diketahui kewujudannya.


Laman utama | Mengenai laman ini | Bahasa Inggeris | Dokumen

©2008 Rhett Butler