MalayTAMADUN AGUNG HUTAN HUJAN

Kini kebanyakan penghuni hutan tinggal di dalam penempatan kecil serta mengamalkan pemburuan nomad dan pemungutan hasil hutan. Pada masa dahulu, hutan hujan tropika dan kawasan sekelilingnya menyokong tamadun agung seperti Mayas, Incas dan Aztecs yang membangunkan masyarakat kompleks dan mempunyai sumbangan besar kepada sains.

Tamadun-tamadun besar ini menghadapi beberapa masalah persekitaran (kehilangan hutan luar biasa, hakisan tanah, populasi berlebihan, kekurangan bekalan air) yang dihadapi oleh kita semua hari ini. Bagi Maya, kemusnahan alam sekitar terlalu hebat sehingga menyebabkan keruntuhan tamadun mereka.
Oleh Rhett A. Butler. Laman web ini diterjemahkan oleh Hoo Chiew Ping.
Laman utama | Mengenai laman ini | Bahasa Inggeris | Dokumen

©2008 Rhett Butler