MalayKENAPA HUTAN HUJAN BEGITU PENTING?

Hutan hujan adalah penting terhadap ekosistem global. Hutan hujan:
  • membekalkan kediaman kepada tumbuhan dan haiwan;
  • membantu menstabilkan cuaca dunia;
  • memberi perlindungan daripada banjir, kemarau dan hakisan;
  • merupakan sumber kepada perubatan dan makanan;
  • memberi sokongan kepada masyarakat hidup berpuak; dan
  • merupakan sebuah tempat yang menarik untuk dikunjungi

Oleh Rhett A. Butler. Laman web ini diterjemahkan oleh Hoo Chiew Ping.
Laman utama | Mengenai laman ini | Bahasa Inggeris | Dokumen

©2008 Rhett Butler