Malay
Peru


LEMBU TERNAKAN DI DALAM HUTAN HUJAN

Cerang untuk ragutan lembu ternakan merupakan sebab utama penyahhutanan di Amazon dan Brazil kini mengeluarkan daging lembu dengan lebih banyak daripada masa dahulu. Selain daripada menternak lembu demi makanan, ramai pemilik tanah menggunakan lembu ternakan untuk meluaskan harta benda dan tanah kepunyaan mereka. Dengan hanya menempatkan lembu ternakan di atas sesuatu kawasan tanah hutan, pemilik tanah boleh memperolehi hak ketuanan bagi kawasan tanah itu.
Oleh Rhett A. Butler. Laman web ini diterjemahkan oleh Hoo Chiew Ping.
Laman utama | Mengenai laman ini | Bahasa Inggeris | Dokumen

©2008 Rhett Butler