MalayPEMBINAAN JALAN RAYA DI HUTAN HUJAN

Pembinaan jalan dan lebuh raya di hutan hujan membuka sejumlah kawasan yang besar untuk pembangunan. Di Brazil, Lebuh raya Trans-Amazonian menyebabkan kemusnahan kawasan hutan yang luas oleh penduduk koloni yang miskin, pembalak dan penelah tanah. Di Afrika, jalan pembalakan memberi pencapaian kepada pemburu haram yang memburu binatang hamper pupus sebagai "bushmeat" atau daging yang dijual kepada penduduk bandar.
Oleh Rhett A. Butler. Laman web ini diterjemahkan oleh Hoo Chiew Ping.
Laman utama | Mengenai laman ini | Bahasa Inggeris | Dokumen

©2008 Rhett Butler