KDE SA NACHÁDZAJÚ DAŽĎOVÉ PRALESY?

Dažďové pralesy sa nachádzajú v tropickom podnebnom pásme, v oblasti medzi obratníkom Kozorožca a obratníkom Raka. V týchto oblastiach je veľmi silné Slnko a po celý rok svieti približne rovnako, čím vytvára teplé a stabilné podnebie.

V mnohých krajinách sa nachádza dažďový prales. Krajiny s najväčšou rozlohou pralesov sú:
  1. Brazília
  2. Demokratická republika Kongo
  3. Peru
  4. Indonézia
  5. Kolumbia
  6. Papua Nová Guinea
  7. Venezuela
  8. Bolívia
  9. Mexiko
  10. Surinam


Autorom všetkých článkov na tejto stránke je Rhett Butler. Do slovenčiny preložila Marianna Takáčová.WORLD.MONGABAY.COM/SLOVAK
Informácie o mongabay


Tropické dažďové pralesy
Madagaskarom
Fotos
Anglická

Tropické dažďové pralesyTropické dažďové pralesy | Madagaskarom | Fotos | Informácie o mongabay | Anglická

About | Privacy
© Rhett Butler 2010