AUTORSKÉ PRÁVA

Zdroj dokumentu mongabay.com poskytuje súhlas na použitie tohto dokumentu na voľné šírenie, či už v tlačenej alebo inej podobe.

Mongabay.com v snahe zvýšiť záujem o divokú prírodu a krajinu podporuje rozširovanie všeobecného vedomia o otázkach životného prostredia. Autorom všetkých článkov na tejto stránke je Rhett Butler.

Do slovenčiny preložila Marianna Takáčová.

Dostupná je aj anglická verzia tejto stránky.


Autorom všetkých článkov na tejto stránke je Rhett Butler. Do slovenčiny preložila Marianna Takáčová.WORLD.MONGABAY.COM/SLOVAK
Informácie o mongabay


Tropické dažďové pralesy
Madagaskarom
Fotos
Anglická

Tropické dažďové pralesyTropické dažďové pralesy | Madagaskarom | Fotos | Informácie o mongabay | Anglická

About | Privacy
© Rhett Butler 2010