ČO TVORÍ DAŽĎOVÝ PRALES?

Každý dažďový prales je jedinečný, ale všetky majú spoločné črty.
  1. Poloha: tropické podnebné pásmo
  2. Lejaky: najmenej 2,032 m zrážok za rok
  3. Koruna: tvorí ju vrstva konárov a listov, pretože stromy rastú veľmi husto. Žije tu väčšina rastlín a zvierat. Koruna býva asi 30 metrov nad zemou.
  4. Biologická rôznorodosť: dažďové pralesy majú obrovskú rôznorodosť biologických druhov. Biologická rôznorodosť je spoločným menovateľom pre všetky žijúce veci – rastliny, zvieratá a huby – ktoré môžeme nájsť v ekosystéme. Vedci veria, že až polovica rastlín a zvierat žijúca na zemskom povrchu žije v dažďových pralesoch.
  5. Symbióza druhov: druhy v dažďovo pralese často spolupracujú. Symbióza znamená spoluprácu dvoch druhov pri ktorej obaja čerpajú zo vzájomnej pomoci. Napríklad niektoré rastliny vytvárajú malé úkryty a cukor pre mravce. Mravce ich na oplátku chránia pred iným hmyzom, ktorý by mohol mať chuť na listy.


Autorom všetkých článkov na tejto stránke je Rhett Butler. Do slovenčiny preložila Marianna Takáčová.WORLD.MONGABAY.COM/SLOVAK
Informácie o mongabay


Tropické dažďové pralesy
Madagaskarom
Fotos
Anglická

Tropické dažďové pralesyTropické dažďové pralesy | Madagaskarom | Fotos | Informácie o mongabay | Anglická

About | Privacy
© Rhett Butler 2010