ČO JE KORUNA?

V dažďovom pralese sa život rastlín a živočíchov neodohráva na zemi, ale v listnatom svete známom ako koruna. Koruna, ktorá je zvyčajne 30 metrov nad zemou je tvorená prekrývajúcimi sa konármi a listami stromov. Vedci odhadujú, že 70 – 90% života v pralese sa nachádza v stromoch, ktoré vytvárajú domov pre rastliny a živočíchy. Môžeme tu nájsť najznámejšie druhy zvierat - opice, žaby, jašterice, vtáky, hady, leňochody a malé mačky.

V pralese sa prostredie koruny veľmi líši od prostredia na zemi. Počas dňa je v korunách stromov suchšie a horúcejšie ako v ostatných častiach pralesa. Rastliny a živočíchy, ktoré tu žijú sú špeciálne prispôsobené na život na stromoch. Napríklad, kvôli množstvu listov v korunách je ťažké vidieť čo len do blízka. Mnoho živočíchov preto používa na komunikáciu hlasný škrek alebo spevavé zvuky.

Vedci sa dlhý čas zaoberali štúdiom koruny, ale kvôli výške stromov je výskum dodnes veľmi ťažký. Existujú však už mnohé možnosti výskumu pomocou rebríkov, veží a lanových mostov, ktoré pomáhajú vedcom objavovať tajomstvá korún stromov.

Koruna je však len jednou zo zvislých vrstiev pralesa. Pozri ostatné vrstvy v grafe naľavo (horné poschodie - overstory, dolné poschodie – understory, vrstva kríkov – shrub layer a podložie = zem – forest floor).

Autorom všetkých článkov na tejto stránke je Rhett Butler. Do slovenčiny preložila Marianna Takáčová.WORLD.MONGABAY.COM/SLOVAK
Informácie o mongabay


Tropické dažďové pralesy
Madagaskarom
Fotos
Anglická

Tropické dažďové pralesyTropické dažďové pralesy | Madagaskarom | Fotos | Informácie o mongabay | Anglická

About | Privacy
© Rhett Butler 2010