PODLOŽIE PRALESA

Vďaka listom v korunách stromov je najnižšia vrstva pralesa vlhká a tmavá. No napriek trvalému tieňu je podložie dôležitou časťou ekosystému.

Podložie dažďového pralesa je dôležitým miestom pre rozklad. Rozklad je proces v ktorom huby a mikroorganizmy rozkladajú mŕtve rastliny a živočíchy a recyklujú dôležité látky a živiny.

Na zemi žijú hlavne najväčšie zvieratá pralesa - slony, tapíry, či jaguáre.





Autorom všetkých článkov na tejto stránke je Rhett Butler. Do slovenčiny preložila Marianna Takáčová.



WORLD.MONGABAY.COM/SLOVAK
Informácie o mongabay


Tropické dažďové pralesy
Madagaskarom
Fotos
Anglická





Tropické dažďové pralesy



Tropické dažďové pralesy | Madagaskarom | Fotos | Informácie o mongabay | Anglická





About | Privacy
© Rhett Butler 2010