PREČO JE V DAŽĎOVOM PRALESE TOĽKO DRUHOV ZVIERAT A RASTLÍN?

Tropické dažďové pralesy udržiavajú najväčšiu rozmanitosť druhov na Zemi. Aj keď pokrývajú menej než 2% zemského povrchu, sú domovom pre viac ako 50% rastlín a živočíchov. Zopár príkladov bohatstva dažďových pralesov:
  • v pralesoch žije 170 000 z celkovo známych 250 000 druhov rastlín
  • v USA žije 81 druhov žiab, zatiaľ čo na Madagaskare, ktorý je menší než štát Texas, žije 300 druhov
  • V Európe žije 321 druhov motýľov, kým v národnom parku v pralese v Peru (Manu National Park) až 1300 druhov.

V dažďových pralesoch žije veľké množstvo rastlín a živočíchov z nasledovných dôvodov:
  • Podnebie: pralesy majú dostatok slnečného žiarenia, pretože ležia v tropickom podnebnom pásme. Rastliny ho pomocou fotosyntézy menia na energiu. Veľa slnečného žiarenia teda znamená veľa energie pre prales. Rastliny túto energiu ukladajú a zvieratá ju prijímajú v potravinovom reťazci. Veľa potravy znamená aj život pre mnoho druhov.
  • Koruna: štruktúra koruny vytvára viac priestoru pre rast a život rastlín a živočíchov. Poskytuje nové zdroje potravy, prístrešok a úkryty, poskytuje priestor na vzájomné pôsobenie rôznych druhov. Napríklad, rastliny nazývané „bromeliad“ ukladajú vo svojich listoch vodu. Žaby využívajú tieto vrecká vody na kladenie vajíčok.


Autorom všetkých článkov na tejto stránke je Rhett Butler. Do slovenčiny preložila Marianna Takáčová.WORLD.MONGABAY.COM/SLOVAK
Informácie o mongabay


Tropické dažďové pralesy
Madagaskarom
Fotos
Anglická

Tropické dažďové pralesyTropické dažďové pralesy | Madagaskarom | Fotos | Informácie o mongabay | Anglická

About | Privacy
© Rhett Butler 2010