ĽUDIA ŽIJÚCI V DAŽĎOVOM PRALESE

Dažďové pralesy sú tiež domovom kmeňov, ktoré sa spoliehajú na jedlo, prístrešok a lieky ktoré im poskytuje prales. V dnešnej dobe však už len málo kmeňov žije podľa dávnych tradícií; väčšinu premiestnili cudzí osadníci, alebo boli prinútení vzdať sa svojho spôsobu života a podrobiť sa vláde.

Zo zvyšku zostávajúcich kmeňov, najväčšia časť žije pri Amazone, hoci sú tiež zasiahnutí moderným svetom. Aj keď stále využívajú prales na tradičný lov a zber úrody, väčšina Amerindiánov, ako ich volajú, pestuje plodiny (banány, maniok, či ryžu), používa západný tovar (kovové hrnce, panvice a riad), pravidelne navštevuje mestá kam prináša jedlo a keramiku na trh. Aj napriek tomu sa od nich máme čo učiť o pralese. Ich znalosť liečivých rastlín na liečenie chorôb je jedinečná a úžasne chápu ekológiu Amazonského pralesa.


V Afrike žijú pôvodní lesní obyvatelia, niekedy označovaní aj ako trpaslíci. Najvyšší z týchto ľudí, známi aj ako Mbuti, výnimočne dosahujú výšku 1,5 metra. Ich malá výška je však v tomto prípade výhodou, pretože im umožňuje lepšie sa pohybovať v pralese.

Autorom všetkých článkov na tejto stránke je Rhett Butler. Do slovenčiny preložila Marianna Takáčová.WORLD.MONGABAY.COM/SLOVAK
Informácie o mongabay


Tropické dažďové pralesy
Madagaskarom
Fotos
Anglická

Tropické dažďové pralesyTropické dažďové pralesy | Madagaskarom | Fotos | Informácie o mongabay | Anglická

About | Privacy
© Rhett Butler 2010