HLAVNÉ CIVILIZÁCIE V PRALESE

V dnešných časoch žijú lesní obyvatelia v malých osadách alebo kočujú za potravou. V minulosti pralesy a okolité oblasti prispeli k rozvoju veľkých civilizácií ako boli Mayovia, Inkovia a Aztékovia, ktorí vytvorili rozvinuté spoločnosti. Boli obrovským prínosom pre vedu.

Tieto veľké civilizácie museli čeliť niekoľkým prírodným katastrofám (nadmerné straty lesa, pôdna erózia, preľudnenie, nedostatok zásob vody), ktorým čelíme my dnes. Pre Mayov by zničenie prostredia znamenalo zánik celej civilizácie.

Autorom všetkých článkov na tejto stránke je Rhett Butler. Do slovenčiny preložila Marianna Takáčová.WORLD.MONGABAY.COM/SLOVAK
Informácie o mongabay


Tropické dažďové pralesy
Madagaskarom
Fotos
Anglická

Tropické dažďové pralesyTropické dažďové pralesy | Madagaskarom | Fotos | Informácie o mongabay | Anglická

About | Privacy
© Rhett Butler 2010