ČO SA STALO PÔVODNÝM OBYVATEĽOM AMAZONU?

Pred objavom Krištofa Kolumba v 15. storočí žilo v amerických pralesoch približne 7-10 miliónov Amerindiánov (termín pre pôvodných obyvateľov), polovica z nich v Brazílii. V Andách existovali veľké mestá a Amazon podporoval poľnohospodárske osady.

Príchod Európanov priniesol koniec domorodým civilizáciám v Strednej a Južnej Amerike. Európania priniesli choroby, ktoré zabili milióny Amerindiánov a za 100 rokov od príchodu týchto cudzincov, sa populácia Amerindiánov znížila o 90%. Väčšina domorodcov, ktorá prežila, pochádzala z vnútrozemia pralesa: buď ich tam zatlačili Európania, alebo tam už tradične žili v menších skupinách.

Autorom všetkých článkov na tejto stránke je Rhett Butler. Do slovenčiny preložila Marianna Takáčová.WORLD.MONGABAY.COM/SLOVAK
Informácie o mongabay


Tropické dažďové pralesy
Madagaskarom
Fotos
Anglická

Tropické dažďové pralesyTropické dažďové pralesy | Madagaskarom | Fotos | Informácie o mongabay | Anglická

About | Privacy
© Rhett Butler 2010