PREČO SÚ DAŽĎOVÉ PRALESY DOLEŽITÉ?

Pralesy sú podstatné v globálnom ekosystéme. Pralesy:
  • poskytujú domov mnohým rastlinám a zvieratám;
  • pomáhajú stabilizovať svetovú klímu;
  • chránia pred záplavami, suchom a eróziou;
  • sú zdrojom liekov a potravy;
  • podporujú kmeňové obyvateľstvo;
  • sú zaujímavým miestom, ktoré sa oplatí vidieť


Autorom všetkých článkov na tejto stránke je Rhett Butler. Do slovenčiny preložila Marianna Takáčová.WORLD.MONGABAY.COM/SLOVAK
Informácie o mongabay


Tropické dažďové pralesy
Madagaskarom
Fotos
Anglická

Tropické dažďové pralesyTropické dažďové pralesy | Madagaskarom | Fotos | Informácie o mongabay | Anglická

About | Privacy
© Rhett Butler 2010