PRALESY POMÁHAJÚ STABILIZOVAŤ KLÕMU

Pralesy pomáhajú stabilizovať svetovú klímu tým, že absorbujú oxid uhličitý z atmosféry. Predpokladá sa, že prebytok oxidu uhličitého v atmosfére podporuje klimatické zmeny prostredníctvom globálneho otepľovania.

Dažďové pralesy ovplyvňujú miestne počasie - vytvárajú dážď a zmierňujú teploty.

Autorom všetkých článkov na tejto stránke je Rhett Butler. Do slovenčiny preložila Marianna Takáčová.WORLD.MONGABAY.COM/SLOVAK
Informácie o mongabay


Tropické dažďové pralesy
Madagaskarom
Fotos
Anglická

Tropické dažďové pralesyTropické dažďové pralesy | Madagaskarom | Fotos | Informácie o mongabay | Anglická

About | Privacy
© Rhett Butler 2010