PRALESY POSKYTUJÚ DOMOV RASTLINÁM A DIVEJ ZVERI

Pralesy sú domovom veľkého množstva svetového rastlinstva a živočíšstva, medzi ktoré patrí mnoho ohrozených druhov. Pri vytínaní stromov sú mnohé druhy odsúdené na zánik. Niektoré druhy dokážu prežiť len v ich prirodzenom prostredí, preto zoologické záhrady nedokážu zachrániť všetky zvieratá.

Autorom všetkých článkov na tejto stránke je Rhett Butler. Do slovenčiny preložila Marianna Takáčová.WORLD.MONGABAY.COM/SLOVAK
Informácie o mongabay


Tropické dažďové pralesy
Madagaskarom
Fotos
Anglická

Tropické dažďové pralesyTropické dažďové pralesy | Madagaskarom | Fotos | Informácie o mongabay | Anglická

About | Privacy
© Rhett Butler 2010