USGS


PRALESY UDRŽUJÚ KOLOBEH VODY

Dažďové pralesy pomáhajú udržiavať kolobeh vody. Podľa geologického prieskumu USA: „kolobeh vody, tiež známy ako hydrologický cyklus, popisuje nepretržitý pohyb vody nad, pod a na povrchu Zeme.“

Úlohou pralesov v kolobehu vody je pridávať vodu do atmosféry cez proces dýchania (v ktorom uvoľňujú vodu z listov počas fotosyntézy). Táto vlhkosť prispieva k tvorbe oblakov, ktoré vracajú vodu späť do pralesa. V Amazone sa zachová v kolobehu vody ekosystému až 50 – 80% vlhkosti.

Pri stínaní lesov sa do atmosféry dostáva menej vlhkosti, znižuje sa počet zrážok a môže to viesť až k suchám.

Autorom všetkých článkov na tejto stránke je Rhett Butler. Do slovenčiny preložila Marianna Takáčová.WORLD.MONGABAY.COM/SLOVAK
Informácie o mongabay


Tropické dažďové pralesy
Madagaskarom
Fotos
Anglická

Tropické dažďové pralesyTropické dažďové pralesy | Madagaskarom | Fotos | Informácie o mongabay | Anglická

About | Privacy
© Rhett Butler 2010