PRALESY CHRÁNIA PRED ERÓZIOU

Korene stromov a vegetácie v pralese pomáhajú udržať pôdu. Keď sa stromy zotnú, nezostane už nič, čo by chránilo zem a dážď tak pôdu môže rýchlo odplaviť. Proces odplavovania pôdy je známy ako erózia.

Pôda splavovaná do riek je problémom pre ľudí aj ryby. Ryby trpia, pretože voda je znečistená, kým ľudia majú problém s navigáciou v plytkých kanáloch. Farmári navyše strácajú najlepšiu vrchnú vrstvu pôdy, ktorá je dôležitá pre pestovanie.

Autorom všetkých článkov na tejto stránke je Rhett Butler. Do slovenčiny preložila Marianna Takáčová.WORLD.MONGABAY.COM/SLOVAK
Informácie o mongabay


Tropické dažďové pralesy
Madagaskarom
Fotos
Anglická

Tropické dažďové pralesyTropické dažďové pralesy | Madagaskarom | Fotos | Informácie o mongabay | Anglická

About | Privacy
© Rhett Butler 2010