ŤAŽBA DREVA A REZIVA V DAŽĎOVÝCH PRALESOCH

Jednou z hlavných príčin ničenia pralesov je ťažba dreva. Mnoho druhov dreva, ktoré sa používa na nábytok, podlahy a výstavbu, pochádza z pralesov v Afrike, Ázii a Južnej Amerike. Tým, že ľudia kupujú určité drevené výrobky, priamo podporujú deštrukciu pralesov.

Kým rezivo sa môže odviezť tak, aby to nepoškodilo prostredie, väčšina reziva je v pralese veľmi škodlivá. Veľké zoťaté stromy sa odvlečú cez les, čím urobia chudobným farmárom prístupovú cestu do bývalého lesa. V Afrike sa pracovníci s rezivom spoliehajú na tzv. „kríkové mäso“. Lovia za potravu divú zver - gorily, jelene a šimpanzy.

Miestni ľudia sa často spoliehajú na zber dreva z pralesa na oheň, či stavbu. V minulosti takáto prax neničila ekosystém. Ale dnes, v oblastiach s veľkým počtom obyvateľov, celkové množstvo ľudí zbierajúcich drevo z pralesa môže byť extrémne zničujúce. Napríklad lesy pri utečeneckých táboroch v Strednej Afrike (Rwanda a Kongo) boli v niektorých oblastiach fakticky úplne zbavené stromov.

Autorom všetkých článkov na tejto stránke je Rhett Butler. Do slovenčiny preložila Marianna Takáčová.WORLD.MONGABAY.COM/SLOVAK
Informácie o mongabay


Tropické dažďové pralesy
Madagaskarom
Fotos
Anglická

Tropické dažďové pralesyTropické dažďové pralesy | Madagaskarom | Fotos | Informácie o mongabay | Anglická

About | Privacy
© Rhett Butler 2010