PREČO SÚ BIOPALIVÁ ZLÉ PRE PRALESY?

V poslednom čase bol záujem nahradiť zemný plyn a naftu, ktoré podporujú skleníkový efekt a globálne otepľovanie, rastlinami, a použiť ich ako palivo.

Tieto palivá na rastlinnom základe, tzv. biopalivá, sa vyrábajú z poľnohospodárskych plodín. Existujú dva hlavné typy biopalív: etanol a bionafta. Etanol sa väčšinou vyrába z kukurice a cukrovej trstiny, kým bionafta sa vyrába z plodov paliem, sóje a repky olejnej.

Kým biopalivá vyrábané z poľnohospodárskych plodín menej znečisťujú prostredie a produkujú menej skleníkových plynov než konvenčné fosílne palivá, v praxi vedci zisťujú, že niektoré z nich zapríčiňujú ekologické problémy. Biopalivá môžu tiež poškodiť chudobných. Dôvody sú hlavne ekonomické.

Ak sa tradičné potravinové plodiny použijú na výrobu energie, zvýši sa dopyt po týchto plodinách a to vedie k zvyšovaniu cien. Vyššie ceny by mohli byť výhodné pre farmárov, ktorí by za úrodu získali viac, no spotrebitelia by za jedlo museli platiť viac. V chudobných krajinách, kde majú obyvatelia málo peňazí by to viedlo k hladu. V rokoch 2007 a 2008 sa v niekoľkých krajinách uskutočnili protesty a nepokoje proti zvyšovaniu cien. Boli to hlavne ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť platiť za jedlo viac.

Vyššie ceny za úrodu zapríčiňujú aj ďalšie problémy. Aby farmári zarobili viac, premieňajú stále viac a viac pôdy na poľnohospodársku pôdu. Keďže väčšina krajiny v Severnej Amerike a v Európe sa už poľnohospodársky využíva, poľnohospodárstvo sa rozrastá do tropických oblastí, hlavne v Brazílii a Indonézii, kde sa ešte stále nachádzajú veľké plochy vhodné na obrábanie. Problém je, že niektoré z týchto oblastí sú v súčasnosti pokryté dažďovými pralesmi. Keď farmári zotnú les kvôli farmám a rančom, mŕtve stromy uvoľňujú oxid uhličitý a ostatné skleníkové plyny do atmosféry (ako fosílne palivá pri horení). Ďalej, deštrukcia pralesov vytláča domorodých obyvateľov a zabíja divú zver. Preto majú biopalivá značný dopad na životné prostredie.

Niektoré biopalivá sú menej zlé než ostatné. Keď sa plodiny pestujú na opustenej pôde a v oblastiach, kde nie sú prírodné ekosystémy, môžu mať menší dopad na prostredie, samozrejme, ak sa neprekročí použitie hnojív a pesticídov. V budúcnosti budú nové druhy biopalív produkovať ešte menej skleníkových plynov a tak budú pomáhať prostrediu. Napríklad, použitie pôvodnej trávy na výrobu biopaliva v USA by mohlo ponúknuť vyššie výnosy a vytvoriť menej znečistenia ako etanol na báze kukurice. Zároveň, tieto trávy môžu zvýšiť úrodnosť pôdy.

Autorom všetkých článkov na tejto stránke je Rhett Butler. Do slovenčiny preložila Marianna Takáčová.WORLD.MONGABAY.COM/SLOVAK
Informácie o mongabay


Tropické dažďové pralesy
Madagaskarom
Fotos
Anglická

Tropické dažďové pralesyTropické dažďové pralesy | Madagaskarom | Fotos | Informácie o mongabay | Anglická

About | Privacy
© Rhett Butler 2010