DOBYTOK V PRALESE

Vyrubovanie lesa kvôli pasienkom pre dobytok je v súčasnosti najhlavnejšou príčinou odlesňovania v Amazone a Brazílii. Produkcia hovädzieho mäsa v týchto krajinách je väčšia než kedykoľvek predtým. Mnohí majitelia pôdy však okrem predaja využívajú dobytok aj na rozširovanie svojich pozemkov. Jednoduchým nahnaním dobytka na lesnú pôdu získavajú vlastnícke práva na túto pôdu.

Autorom všetkých článkov na tejto stránke je Rhett Butler. Do slovenčiny preložila Marianna Takáčová.WORLD.MONGABAY.COM/SLOVAK
Informácie o mongabay


Tropické dažďové pralesy
Madagaskarom
Fotos
Anglická

Tropické dažďové pralesyTropické dažďové pralesy | Madagaskarom | Fotos | Informácie o mongabay | Anglická

About | Privacy
© Rhett Butler 2010